A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

ספרייה ומרכז מידע של האגודה

דלת פתוחה הקרובה אליך

ספרייה ומרכז מידע של האגודה

ספריה ומרכז מידע

במרכז המידע של "דלת פתוחה" האגודה הישראלית לתכנון המשפחה נמצא חומר מגוון המתאים לצרכי מחקר, עבודות ועניין אישי בתחומים של תכנון המשפחה, מיניות ובריאות מינית.

הספרייה נמצאת בתהליך מתמיד של רכישת והשגת חומרים עדכניים, ומפיץ המשאבים אלה בצורה מהירה ויעילה. אוסף הספרייה כולל מגוון רחב של חומרים בנושאים רבים, בשפות העברית, האנגלית, הערבית והרוסית.

מחנכים/ות ומנחים/ות בתחומי הבריאות המינית, העובדים עם נוער בסיכון, עולים חדשים, החברה הערבית ואנשים בעלי מוגבלויות, משתמשים במרכז המידע על מנת לחזק את המיומנות המקצועית ולהעשיר את הידע האישי.


מגוון הנושאים עליהם תוכלו למצוא חומר בספריה:
איידס
אמצעי מניעה
בריאות מינית ומיניות של מתבגרים, גברים, ונשים
הפסקות היריון
זהות מינית ונטייה מינית
חינוך מיני
מגדר
מחלות המועברות במגע מיני
מיניות בגיל הרך
מיניות  וההלכה היהודית
מיניות והחברה הערבית
מיניות וזקנה
מיניות ומוגבלות
מיניות ועולים חדשים
ניצול, הטרדה  ואלימות מינית

המידע שבספרייה נמצא בכמה צורות כגון: 
מאמרים
שיעורים והפעלות
ספרים
דו"חות
כתבי עת
תקליטוריםCD-ROMs
עבודות תזה ודוקטורט
קבצים דיגיטאליים – מצגות, קבציPDF, מסמכים מקוונים, וקישורים