A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הכשרות מקצועיות

דלת פתוחה הקרובה אליך

הכשרות מקצועיות

תכנית ההכשרה ללימודי תעודה בחינוך למיניות האדם לשנת תשע"ח תיפתח באוקטובר 2018 
תל אביב: שנה א' בימי רביעי, שנה ב' בימי שני בשעות אחה"צ
חיפה: שנה א' בימי ראשון, שנה ב' בימי חמישי בשעות אחה"צ
באר שבע: שנה א' בימי שלישי, שנה ב' בימי חמישי בשעות אחה"צ
ניתן ללמוד בשנה אחת!


אנו מאמינות שגישה בריאה ומושכלת למיניות תתרום לאושר אישי, זוגי ומשפחתי
ותביא לשיפור פני החברה בישראל

למי התכנית מתאימה?
אתם/ן א/נשי המקצוע הבאים מהשטח וחוזרים אליו, ראויים לכלים מתאימים כדי להתמודד בהצלחה עם ההיבטים השונים של מיניות ואינטימיות השזורים בחיי כל אחד ואחת מאתנו. 

התכניות המוצעות הן תכניות רב-תחומיות המקיפות את נושא המיניות על היבטיו השונים. המטרה היא להקנות כשרות ומסוגלות אישית להנחיית קבוצות של ילדים, מתבגרים, מבוגרים ובעלי צרכים ייחודיים בתחום מיניות בריאה. התכניות עדכניות ושואבות את הידע מתוך המציאות המתהווה ומתוך הידע המתקדם ביותר בתחום.

אנו מאמינות כי בסיומה של ההכשרה תהיו אתם אלה שידעו להקנות ידע אמין וברור ולהטמיע ערכים של בריאות מינית בחברה הישראלית על רבדיה השונים. 

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il