A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

חינוך למיניות לא/נשי מקצוע מהקהילה הדתית

דלת פתוחה הקרובה אליך

חינוך למיניות לא/נשי מקצוע מהקהילה הדתית

החיים בעולם המודרני משופעים באתגרים. תפקידנו כהורים ומחנכים להיות מורי הדרך לילדינו ולהדריך אותם בתוך שלל הדילמות, האתגרים והקשיים שעמם הם מתמודדים יום-יום. מטרת תכנית ההסמכה לאנשי מקצוע בחברה הדתית היא להכשיר אנשי מקצוע לעבודה חינוכית בתחום המיניות על פי ערכים יהודיים ועל בסיס הידע המקצועי המתקדם ביותר בתחום. 


לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330    sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il

פקס 03-5102589