A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

חינוך בקהילה - המרכז לקשרי קהילה

דלת פתוחה הקרובה אליך

חינוך בקהילה

החזון שלנו

אנו רואות את החברה על כל גווניה כחברה שבה כל משפחה ופרט נהנים מבריאות טובה ומאיכות חיים, ללא תלות במקורם האתני, הדתי או התרבותי; חברה המגנה על ערכי השוויון בין המינים ועל זכויות האדם הכוללות את הזכויות למיניות בריאה; חברה שבה כל אדם רשאי לקבל החלטות במודע ובאופן חופשי, תוך נגישות שווה לחינוך ולשירותים איכותיים בכל הנוגע למיניות בריאה.

 

רציונל

חינוך למיניות בריאה ואחראית חייב להיות חלק אינטגרלי מהשיח החינוכי בתוך כל חברה, על כל רבדיה ומרכיביה.

"דלת פתוחה" – האגודה הישראלית לתכנון המשפחה רואה עצמה כמי שמתפקידה להביא למודעות החברה הישראלית כי חינוך למיניות בריאה ואחראית הוא תהליך מתמשך ומתפתח לאורך החיים המחייב התייחסות מותאמת, כחלק מן התכנים המועברים במוסדות חינוכיים, חברתיים וטיפוליים. על כן אנו מכשירים אנשי מקצוע להיות מקור ידע ולתת מענים הולמים להתמודדות בסוגיות של מיניות והתנהגות מינית בריאה. אנשי מקצוע אלו נשלחים לכל קצוות הארץ ולכל מסגרת אפשרית כדי להיפגש עם החברה הישראלית באשר היא, בהתאמה גילית, תרבותית ודתית.

המפגשים עם הקהילה נערכים בדרך של סדנאות, הרצאות וימי עיון, ומטרתם להעניק כלים ולפתח מיקוד שליטה פנימי להתנהגות מינית בריאה ואחראית. 


ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il