A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

מג''ן - לימודי תעודה בשנה אחת לעבודה עם מתבגרים

דלת פתוחה הקרובה אליך

מג''ן - לימודי תעודה בשנה אחת לעבודה עם מתבגרים

 תכנית מג"ן (מיניות בגיל הנעורים) היא תכנית מקוצרת בת שנה אחת. לבוגרי התכנית תוענק תעודת הסמכה כמחנכים למיניות למתבגרים בלבד.

תכנית זו תיפתח רק בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים נוספים.  

גיל הנעורים הוא שלב קריטי בחיינו. בתקופה זו מתגבשת הזהות המינית ומתעצבים דפוסי התנהגות מינית.אנשי מקצוע צריכים להוות כתובת לשאלות ופניות מתבגרים בנושאים המטרידים אותם. בדיקות שערכו משרד החינוך ואחרים מצאו שהמתבגרים סבורים כי מתפקידם של אנשי החינוך לעסוק גם בחינוך מיני. פתיחות מצדו של איש החינוך לקיום שיחה עם המתבגר בנושאי מין ומיניות וכישורי חיים אחרים, משרתת הן את מערכת החינוך הן את המתבגר.

תכנית מג"ן תכשיר את המשתתפים בה להיות נאמני חינוך למיניות בריאה ויזמים בתחום, דרך תהליך אישי ומקצועי תוך חיפוש אחר מתודות ושיטות חדשניות לעבודה עם מתבגרים בנושא. התכנית תצייד את אנשי המקצוע בידע תיאורטי ובכלים מתודיים בדגש על דרכי היישום והגישה המתאימים ליצירת אקלים של שיח בטוח, פתוח ומקצועי בנושא מיניות על היבטיו השונים במערכות החינוך השונות.

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה 

03-7714331     training@opendoor.org.il

פקס 03-5102589