A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

מדריכי נוער

דלת פתוחה הקרובה אליך

מדריכי נוער

רציונל ומטרת הקורס: להכשיר את המשתתפים בה להיות נאמני מיניות מנחים/ות ויזמים, דרך תהליך אישי ומקצועי. התכנית תצייד את מדריכי הנוער בכלים וידע מותאמים ליצירת אקלים חברתי שיאפשר שיח בטוח פתוח ומקצועי בנושא מיניות עם מתבגרים.

קהל יעד: מדריכי נוער בני 21 ומעלה

מנחה הקורס: מומחית בתכנים של מיניות ובעבודה עם מתבגרים

דרכי הוראה: הרצאות וסדנה דינאמית

נושאים:

¨   השפעות חברתיות ותרבותיות על תפיסת המיניות, היסטוריה של המיניות

¨   מין ומגדר בדגש תרבותי

¨   גיל ההתבגרות – התפתחות חברתית, רגשית ופיזיולוגית

    התנהגות מינית – מהבריאה ועד המסכנת

¨   גבריות ונשיות ,סטריאוטיפים

¨   מגדר, זהות ונטייה מינית

¨   תקשורת מינית וזוגית, הקשר בין שפה והתנהגות

¨   קבלת החלטות בקיום יחסי מין

¨   התאמה ושימוש באמצעי מניעה

¨   מחלות מין

¨   מדיה, קשרים באינטרנט, פורנוגרפיה ומיניות

¨   הטרדה וניצול מיני

¨   הנחיית קבוצות של מתבגרים

מס' משתתפים: עד 20 בקבוצה אחת

מסגרת הקורס: אפשרות מ-8 שעות אקדמיות עד 56 שעות אקדמיות

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330      sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il