A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

אמנת השירות

דלת פתוחה הקרובה אליך

אמנת השירות

אנו מאמינות ומאמינים:
  • אנו מאמינות ומאמינים כי הזכות למימוש המיניות, נכללת בזכות היסוד של הפרט להיות בריא/ה.
  • אנו מאמינות ומאמינים כי השילוב של מידע אמין ביחד עם הנגישות לאמצעי מניעה סוללים את הדרך  למיניות בריאה.
  • אנו מאמינות ומאמינים כי קשיים ומשברים בגיל ההתבגרות  ניתנים  לפתרון המאפשר את המשך החיים בכוחות מחוזקים.
אנו מתחייבות ומתחייבים:
  • אנו מתחייבות ומתחייבים להקשיב לכם ולכן ללא שיפוטיות ולקבל אתכם ואתכן ללא תנאי.
  • אנו מתחייבות ומתחייבים לשמור על סודיות המידע שתמסרו לנו, במסגרת החוק.
  • אנו מתחייבות ומתחייבים להציע מידע מקיף, אמין, מקצועי ועדכני בגובה העיניים וללא תשלום.
  • אנו מתחייבות ומתחייבים להדריך אתכם ואתכן מתוך כבוד לתרבותכם.
  • אנו מתחייבות ומתחייבים ללוות אתכם ואתכן לכל אורך גיל ההתבגרות והנעורים.
  • אנו מתחייבות ומתחייבים לאפשר את זמינות המידע והייעוץ באינטרנט ובטלפון בכל ימות השבוע, ולהשקיע כל מאמץ לפתיחת מרכזי "דלת פתוחה" נוספים בכל רחבי הארץ.
  • אנו פתוחות ופתוחים להצעות ובקשות לשיפור השירות.