A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

צוותים חינוכיים

דלת פתוחה הקרובה אליך

צוותים חינוכיים

 רציונל ומטרת הקורס: מורים, יועצים ושאר צוות ביה"ס צריכים להיות כתובת לשאלות ופניות תלמידים בנושאים המטרידים אותם. בדיקות שנערכו על ידי משרד החינוך ואחרים, מצאו שהתלמידים סבורים שמתפקידם של אנשי החינוך לעסוק גם בחינוך מיני. פתיחות מצדו של איש החינוך לקיום שיחה עם התלמיד על מין ומיניות ועל כישורי חיים אחרים משרתת הן את איש החינוך הן את התלמיד גם בהזדמנויות אחרות בתוך ביה"ס.

פעילות מערכתית המתייחסת לצמצום סיכונים הקשורים במיניות פותחת צוהר לעיסוק במניעת סיכונים הקשורים בגיל ההתבגרות בכלל. 

קהל יעד: מורות/ים, יועצות/ים, צוות חינוכי

מנחה הקורס: מומחית בתכנים של מיניות ובהוראת צוותים מקצועיים

יעדים:

1. להעמיק את הידע והתובנה על גיל ההתבגרות מנקודות המבט הפיסית, הרגשית והחברתית

2. להיעשות אנשי מקצוע "שאילים" (askable people)

3. להקנות כלים לתקשורת בריאה בין מתבגרים למבוגרים.

דרכי הוראה: הרצאות וסדנה דינמית

נושאים:

¨   תיאוריות על גיל ההתבגרות; היבטים פסיכולוגיים, פיסיולוגיים וחברתיים

¨   מין, מגדר ונטייה מינית – רצף הזהות המינית

¨   יחסים חברתיים – צורות בילוי, מקומו של המתבגר/ת בחברה, חברת השווים

¨   מהי חברות, מהי אהבה, בחירת בן/בת זוג, דרכי חיזור

¨   קבלת החלטות ואסרטיביות, הזכות לומר "לא!", מניעת ניצול מיני

¨   יחסי הורים-מתבגרים

¨   התנהגות מינית אצל מתבגרים – המניעים לקיום יחסי מין או לדחייתם

¨   בריאות מינית: אמצעי מניעה והיגיינה, מחלות מין ואיידס

¨   בחירת בן/בת זוג

¨   קבלת החלטות ואסרטיביות.  

מס' משתתפים: עד 20 בקבוצה אחת

מסגרת הקורס: אפשרות מ-4 שעות אקדמיות עד 56 שעות אקדמיות

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330   sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il