A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

עובדי רפואה

דלת פתוחה הקרובה אליך

עובדי רפואה

רציונל ומטרת הקורס:מיניות היא אנרגיה פנימית הדוחפת אותנו לחפש אהבה, מגע ואינטימיות. המיניות משפיעה על מחשבות, רגשות ואינטראקציה בינאישית ותוך-אישית. מיניות משפיעה על הבריאות הגופנית והנפשית של כל פרט. 

בעיות אישיות ומשפחתיות רבות נובעות מסיבות הקשורות בנושאים מיניים. אלו עשויות לנבוע מחוסר הבנה של הפרט את מהות ושלבי ההתפתחות המינית הנורמטיבית או מקושי בהבנה ושמירת הגבולות המיניים בתוך המשפחה ובחברה. בדרך כלל אנשים לא פונים לעזרה בשל בעיה מינית. הפנייה אל הגורם המטפל תתבצע לרוב על רקע אחר, אך תוך ציפייה שהגורם המטפל ידע לזהות את מוקד התלונה ויעזור לו/לה בהתמודדות עם מקור הבעיה האמיתי. 

קהל היעד: אנשי סגל רפואי

מנחה הקורס: מומחה במיניות האדם ובעבודה עם צוותים מקצועיים

יעדים:

¨   להפוך את הצוותים הרפואיים, הרופאים/ות והאחים/ות לאנשי מקצוע "שאילים" בנושאים הקשורים למיניות בריאה ולתת בידיהם כלים וידע שיאפשרו שיח פתוח עם המטופל בנושא

¨   להעצים את המטפלים ולהביאם לראייה רחבה ושונה של נושא המיניות

¨   לפתח את היכולת והמיומנות של איש המקצוע לדבר על הנושא ולאתר סוגיות ובעיות בתחום המיני

¨   הכרת המערכות והארגונים נותני השרות בתחום מיניות האדם.

דרכי הוראה:הלמידה היא בדרך סדנאית-דינאמית הכוללת קריאת ספרות מקצועית והשתתפות בסימולציות במהלך הקורס. הרצאות ודיונים, סרטים ומאמרים מקצועיים.

נושאים:

¨   השפעות חברתיות ותרבותיות על תפיסת המיניות

¨   מין ומגדר

¨   מיניות ברצף החיים

¨   גיל ההתבגרות – התפתחות חברתית, רגשית ופיזיולוגית, התנהגות מינית מסכנת

¨   זהות ונטייה מינית

¨   תקשורת מינית וזוגית

¨   קבלת החלטות בקיום יחסי מין

¨   מחלות מין ואמצעי מניעה

¨   פורנוגרפיה ומיניות

¨   הטרדה וניצול מיני – נורות אדומות בקשר הזוגי

¨   דיאלוג רופא-מטופל – ניתוחי מקרה, דילמות וכלים לדיאלוג אפקטיבי בנושא

¨   היכרות עם מוסדות וארגונים העוסקים בנושא.

מס' משתתפים:  עד 24 בקבוצה

מסגרת הקורס: מ-14 שעות אקדמיות עד 56 שעות אקדמיות

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330      sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il