A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הורים

דלת פתוחה הקרובה אליך

הורים

מטרת הקורס:  ההורים הם הגורם הראשון והחשוב בהשפעה על ילדיהם והם אחראים על העברת ידע וערכים בנושא של התנהגויות בריאות. לרוב ההורים אין מספיק כלים להעניק חינוך למיניות בריאה ולכן קשה להם לעשות זאת. בחברה שבה אנו חיים יש עיוותים רבים בדרך שבה מוצגת מיניות במדיה ובשל כך זקוקים המתבגרים עוד יותר להדרכה ולפיקוח. הורים רבים חשים חסרי אונים כשהם מנסים למצוא את האיזון בין עידוד המתבגרים לעצמאות תוך מתן אמון בהם לבין פיקוח עליהם.

קהל יעד:  א. הורים לילדים עד גיל 10 

                ב. הורים למתבגרים.

מנחה הקורס: מומחית במיניות ועבודה עם אנשי מקצוע

דרכי הוראה:  סדנה דינאמית ועבודה בעזרת כלים השלכתיים

יעדים:
 ¨     להדריך הורים ולהשלים את הידע שלהם בנושא מיניות

¨   להדריך הורים כיצד לתקשר אחד עם השני בנושא זה ובתכנים שרוצים להעביר למתבגרים וגם לגבי העמדות שלהם (למשל לגבי גיל קיום יחסי מין)

¨     לתת להורים כלים שיאפשרו להם ליזום שיחות עם הילדים, הכוונה לחומרים מקצועיים ונוספים.

נושאים: 

¨   המאפיינים החברתיים של היום והשלכותיהם על חינוך מיני

¨   קושי של הורים לדבר עם מתבגרים על רקע החינוך המיני שהם קיבלו

¨   מהי השפעת ההורים על המתבגרים?

¨   האם חינוך מיני מעודד או דוחה קיום יחסי מין?

¨   מאיזה גיל מתחיל החינוך המיני?

¨   מה מעסיק את המתבגרים היום: קצב ההתבגרות המינית, דימוי גוף, זהות מינית, נטייה מינית, אוננות, חיזור, אהבה, יחסי מין, תפקוד מיני

¨   למה זקוקים המתבגרים מהוריהם? 

מס' משתתפים:  עד 18 בקבוצה

מסגרת הקורס: מ-6 שעות אקדמיות עד 12 שעות אקדמיות

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il