A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

בדיקה גינקולוגית נגישה

דלת פתוחה הקרובה אליך

בדיקה גינקולוגית נגישה

בדיקה גינקולוגית נגישה לצעירות עם נכות:שירות ייחודי של ''רעות דלת פתוחה'' 
בדיקה גינקולוגית נגישה היא רק חלק מהזכויות של נשים עם נכות גופנית בדרך לבריאות .
"רעות" דלת פתוחה מפעילה שירות ייחודי זה עבור צעירות עם נכות גופנית, המעוניינות להיבדק בבדיקה גינקולוגית נגישה, על ידי רופאה גינקולוגית מומחית.

גיל: מראשית ההתבגרות ועד גיל 35.
במקום:מרפאה נגישה, מיטת בדיקה מותאמת.
השירות מכבד ורגיש לזכויות של אנשים עם נכויות או מוגבלויות ולנשים בפרט.
כל הקשר עם הפונים מנוהל בפרטיות ובדיסקרטיות מלאה.

גם צעירות עם נכות חושית יכולות להיבדק

לפרטים נא ליצור קשר עם רעות דלת פתוחה:
03-5371003
או במייל:

opendoor@reuth.org.il