A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הכשרה לעובדי סמך

דלת פתוחה הקרובה אליך

הכשרה לעובדי סמך

רציונל ומטרת הקורס:  גישה בריאה ומושכלת למיניות תורמת לאושר אישי, זוגי ומשפחתי ותביא לשיפור פני החברה הישראלית. עובדים שאינם מקצועיים, הבאים במגע מקצועי עם מתבגרים, ראויים לכלים מתאימים כדי להתמודד בהצלחה עם ההיבטים השונים של מיניות ואינטימיות השזורים בחייו של כל אחד מהמתבגרים.

התכנית המוצעת היא תכנית רב תחומית המקיפה את נושא המיניות על היבטיו השונים. מטרתה להקנות כשרות ומסוגלות אישית לתת מענים חינוכיים לקבוצות של ילדים ומתבגרים בתחום מיניות בריאה.  

 קהל יעד:  מדריכי נוער, רכזי בתים, עובדים בפנימיות ובמרכזי קליטה

מנחה הקורס:  מומחית בנושאי מיניות, רב-תרבותיות ועבודה עם מתבגרים

דרכי הוראה:  הרצאות וסדנה דינאמית

נושאים:

¨   השפעות חברתיות ותרבותיות על תפיסת המיניות

¨   מין ומגדר בדגש תרבותי

¨   גיל ההתבגרות – התפתחות חברתית, רגשית, פיזיולוגית

    התנהגות מינית מהבריאה ועד המסכנת

¨   גבריות ונשיות, סטריאוטיפים

¨   מגדר, זהות ונטייה מינית

¨   תקשורת מינית וזוגית, הקשר בין שפה והתנהגות

¨   קבלת החלטות בקיום יחסי מין

¨   התאמה ושימוש באמצעי מניעה

¨   מחלות מין

¨   מדיה, קשרים באינטרנט, פורנוגרפיה ומיניות

¨   הטרדה וניצול מיני

מס' משתתפים:  עד 20 בקבוצה

מסגרת הקורס: מ-12 שעות אקדמיות עד 36 שעות אקדמיות

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il