A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הכשרה לעובדים סוציאליים

דלת פתוחה הקרובה אליך

הכשרה לעובדים סוציאליים

 מטרת הקורס: עובדות ועובדים סוציאליים צריכים להיות כתובת לשאלות ופניות בנושאים המטרידים את הפונים אליהם ובכללם נושאים הקשורים לגבריות, נשיות, זוגיות ויחסים אינטימיים. פתיחות מצדו של העו"ס לקיום שיחה על מין ומיניות ועל כישורי חיים אחרים, משרתת את הפונה ברמה האישית ואת סביבתו המשפחתית והחברתית. הקורס יעשיר את העו"ס בעבודתו היום-יומית ויקנה לו במקביל כלים לעבודה קבוצתית.

קהל יעד: עובדות ועובדים סוציאליים

מנחה הקורס: מומחית במיניות האדם ובעבודה עם אנשי מקצוע

דרכי הוראה: סדנאות דינאמיות הכוללת קריאת ספרות מקצועית והשתתפות בסימולציות במהלך הקורס. הרצאות ודיונים משולבים בסרטים ובמאמרים מקצועיים

נושאים:                     

¨   השפעות חברתיות ותרבותיות על תפיסת המיניות

¨   מין ומגדר

¨   מיניות ברצף החיים

¨   גיל ההתבגרות – התפתחות חברתית, רגשית ופיזיולוגית, התנהגות מינית מסכנת, זהות ונטייה מינית

¨   תקשורת מינית וזוגית

¨   קבלת החלטות בקיום יחסי מין

¨   מחלות מין ואמצעי מניעה

¨   פורנוגרפיה ומיניות

¨   הטרדה וניצול מיני – נורות אדומות בקשר הזוגי

¨   היכרות עם מוסדות וארגונים העוסקים בנושא.

מס' משתתפים: עד 20 בקבוצה

מסגרת הקורס: מ-12 שעות אקדמיות עד 56 שעות אקדמיות

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il