A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הכשרה לאנשי טיפול

דלת פתוחה הקרובה אליך

הכשרה לאנשי טיפול

 רציונל ומטרת הקורס:  מיניות היא אנרגיה פנימית הדוחפת אותנו למצוא אהבה, מגע ואינטימיות. המיניות משפיעה על מחשבות, רגשות ואינטראקציה בין-אישית ותוך אישית. מיניות משפיעה על הבריאות הגופנית והנפשית של כל פרט. 

בעיות אישיות ומשפחתיות רבות נובעות מסיבות הקשורות בנושאים מיניים. אלו עשויות לנבוע מחוסר הבנה של הפרט את מהות ושלבי ההתפתחות המינית הנורמטיבית או בשל קושי בהבנה ושמירת הגבולות המיניים בתוך המשפחה ובחברה. בדרך כלל אנשים לא פונים לעזרה בשל בעיה מינית. הפנייה אל הגורם המטפל תתבצע לרוב על רקע אחר, אך תוך ציפייה שהגורם המטפל ידע לזהות את מוקד התלונה ויעזור לו/לה בהתמודדות עם מקור הבעיה האמיתי.

קהל היעד: אנשי מקצוע מתחום הטיפול

מנחה הקורס: מומחה במיניות האדם ובעבודה עם צוותים מקצועיים

יעדים:

א. להפוך את אנשי הטיפול ל"שאילים" בנושאים הקשורים במיניות בריאה ולתת בידיהם כלים וידע שיאפשרו שיח פתוח עם המטופל בנושא

ב.   להעצים את המטפלים ולהביאם לראיה רחבה ושונה של נושא המיניות

ג.    לפתח את היכולת והמיומנות של איש המקצוע לדבר על הנושא ולאתר סוגיות ובעיות בתחום המיני

ד.   הכרת המערכות והארגונים נותני השרות בתחום מיניות האדם.

דרכי הוראה:  הלמידה היא בדרך סדנאית-דינאמית הכוללת קריאת ספרות מקצועית והשתתפות בסימולציות במהלך הקורס. הרצאות ודיונים משולבים בסרטים, מאמרים מקצועיים.

נושאים:

¨   השפעות חברתיות ותרבותיות על תפיסת המיניות

¨   מין ומגדר

¨   מיניות ברצף החיים

¨   גיל ההתבגרות – התפתחות חברתית, רגשית ופיזיולוגית, התנהגות מינית מסכנת

     זהות ונטייה מינית

¨   תקשורת מינית וזוגית

¨   קבלת החלטות בקיום יחסי מין

¨   מחלות מין ואמצעי מניעה

¨   פורנוגרפיה ומיניות

¨   הטרדה וניצול מיני – נורות אדומות בקשר הזוגי

¨   דיאלוג מטפל-מטופל – ניתוחי מקרה, דילמות וכלים לדיאלוג אפקטיבי בנושא

¨   היכרות עם מוסדות וארגונים העוסקים בנושא.

מס' משתתפים:  עד 24 בקבוצה

מסגרת הקורס: מ-14 שעות אקדמיות עד 56 שעות אקדמיות

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330  sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il