A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הטבעת למניעת הריון

דלת פתוחה הקרובה אליך

הטבעת למניעת הריון

הטבעת למניעת הריון
הטבעת פועלת  על בסיס הורמונאלי ומוכנסת על ידי האישה לתוך הנרתיק. הטבעת נשארת בנרתיק למשך 3 שבועות כשבסופן האישה מוציאה אותה ועושה שבוע הפסקה בשימוש.
במהלך שבוע ההפסקה, האישה מקבלת דימום חודשי ואחרי שבוע מכניסה טבעת חדשה. 
אופן פעולת הטבעת ותופעות הלוואי דומים לאלה של גלולות למניעת הריון.
ניתן לרכוש רק עם מרשם מרופא/ה. 

לסרטון הסבר על הטבעת למניעת הריון