A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

המדבקה למניעת הריון

דלת פתוחה הקרובה אליך

המדבקה למניעת הריון

מדובר במדבקה שמדביקים על העור באזור יבש ונקי בגוף. כל 7 ימים (במשך 21 יום) מחליפות את המדבקה, כלומר מחליפות שלוש מדבקות בחודש. המדבקה בישראל נקראת "אוורה".

לאחר 21 יום, עושות הפסקה של 7 ימים שבמהלכן האישה מקבלת דימום חודשי.

לאחר שבוע ההפסקה, היא מדביקה מדבקה חדשה.

אופן פעולת הטבעת ותופעות הלוואי דומים לאלה של גלולות למניעת הריון.

ניתן לרכוש רק במרשם של רופא/ה.