A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

אודות האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

דלת פתוחה הקרובה אליך

אודות האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

"דלת פתוחה" האגודה הישראלית לתכנון המשפחה הוקמה בשנת 1966 ורשומה כעמותה משנת 1984. "דלת פתוחה" היא הגורם המוביל בישראל בתחום של קידום זכויות מיניות (SRHR) ושל מודעות למיניות בריאה ואחראית, זאת בזכות פעילות רבת שנים ליצירת ופיתוח מקורות מידע וכן בזכות הפעלת רשת מרכזי הייעוץ והתמיכה "דלת פתוחה", הפרוסה בכל רחבי הארץ ופועלת מאז שנת 1984. מאז היא פועלת ומשפיעה על חקיקה ומדיניות כמו גם על פיתוח והקמה של שירותים בישראל.
 

דלת פתוחה היא הסניף הישראלי של ארגוןIPPFהעולמי (International Planned Parenthood Federation), הארגון הוולונטרי השני בגודלו בעולם. בארגון זה חברות יותר מ-170 מדינות, את מדינת ישראל מייצגת האגודה הישראלית לתכנון המשפחה, הזוכה להערכה ולהוקרה בינלאומית על רמתה המקצועית הגבוהה ועל התנהלותה הארגונית והניהולית ("Ideal management").


רשת מרכזי הייעוץ "דלת פתוחה" משמשת כתובת הנותנת מענה לאוכלוסייה בסיכון גבוה, ומעניקה סיוע ראשוני על רקע מצוקה נפשית בגיל ההתבגרות, זוגיות ומיניות, תמיכה, הקשבה וליווי לטיפול בקהילה, למתבגרים, צעירים והוריהם.