A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

הזריקה למניעת הריון

דלת פתוחה הקרובה אליך

הזריקה למניעת הריון

הזריקה למניעת הריון נקראת דפו פרוברה או סיאנה והיא מוזרקת כל 12 שבועות. הזריקה מכילה פרוגסטרון בלבד ויעילותה במניעת הריון גבוהה ביותר, כ99%.
דפו פרוברה מוזרקת באופן תוך שרירי וסיאנה מוזרקת באופן תת עורי.
הזריקה ניתנת ע"י רופא/ת נשים בלבד.

יתרונות:
1. נערות ונשים המעוניינות למנוע הריון ביעילות גבוהה, ולא מעוניינות לזכור להשתמש באמצעי המניעה שלהן כל יום או כל חודש.
2.  הזריקה מתאימה לנערות ונשים שאינן יכולות ליטול אמצעי מניעה המכיל אסטרוגן.

3. נערות ונשים שנוסעות לטיול ארוך ומעוניינות למנוע הריון בלי להיסחב עם חפיסות של אמצעי מניעה.

תופעות לוואי:
1. דימום לא סדיר
2. היעדר דימום
3. עלולה להיות פגיעה בצפיפות העצם – מותר להשתמש בזריקה עד שנתיים ברציפות בלבד

לסרטון הסבר על הזריקה למניעת הריון