A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

עגבת

דלת פתוחה הקרובה אליך

עגבת

 העגבת (Syphilis) נגרמת על ידי החיידק טרפונמה פאלידום. תסמיני המחלה מופיעים רק אצל מחצית מהחולים. נהוג לסווג את העגבת לעגבת מוקדמת (עד שנתיים ממועד ההדבקה) ולמאוחרת (מ-5 שנים ואילך לאחר ההדבקה). העגבת יכולה להופיע הן אצל גברים והן אצל נשים. המחלה ניתנת לריפוי על ידי אנטיביוטיקה.(לעגבת 3 שלבים. הראשון והשני יופיעו בין 9 ימים להדבקות ועד 90 יום אחרי. )

תסמינים:

כיב לא כואב על איבר המין או בסמוך אליו או ברירית הפה. הכיב מופיע 10 ימים עד 3 חודשים לאחר ההדבקה. הוא חולף מעצמו גם ללא טיפול.בשלב מאוחר יותר פריחה, יבלות באזור אברי המין או כתמים לבנים בפה. השלב השלישי, כעבור שנים, עלולות להתפתח מחלות קשות של מערכת העצבים, אין אונות , עיוורון ועוד.