A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

האם אני מוכנ/ה לקיים יחסי מין?

דלת פתוחה הקרובה אליך

האם אני מוכנ/ה לקיים יחסי מין?

 האם אני מוכנ/ה לקיים יחסי מין?

שאל/י את עצמך את השאלות הבאות ואולי זה יעזור לך להחליט אם את/ה מוכנ/ה או לא לקיים יחסי מין:

1. האם אני באמת רוצה לקיים יחסי מין בזמן הזה, עם בן/בת הזוג הזה, במקום הזה?

2. האם אני עושה זאת בגלל לחץ ישיר או סמוי של בן/בת הזוג?

3. האם אני מרגיש/ה בנוח להביע את מה אני רוצה וצריך/ה כדי ליהנות מקיום יחסי מין עם בן/בת הזוג שלי?

4. האם אני מוכן/נה להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של קיום יחסי מין?

5. האם אני מוכן/נה לשאת באחריות ולהגן על עצמי ועל בן/בת הזוג שלי מהידבקות במחלות מין ומהריון לא מתוכנן? האם אני יכול/ה לדבר עם בן/בת הזוג שלי על שימוש באמצעי מניעה?

6. האם אני מבין/נה שעלול לקרות היריון לא מתוכנן. האם אני מוכן/נה להתמודד עם זה?

7. האם אני מקיימ/ת יחסי מין על מנת להיות מקובל/ת יותר?

8. האם אני מרגיש/ה בנוח ומסוגל/ת לומר "לא"?

9. האם באמצעות קיום יחסי מין אני חש/ה צורך לחזק קשר בו אני חש/ה לא מספיק בטוח/ה?

10. האם אני חושב/ת שבן/בת הזוג ת/יאהב אותי יותר בעקבות קיום יחסי המין?

תסתכל/י על תשובותייך. מה את/ה חושב/ת על המוכנות שלך לקיום יחסי מין?