A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

מיתוסים על אלימות מינית

דלת פתוחה הקרובה אליך

מיתוסים על אלימות מינית

האלימות המינית היא תופעה נפוצה מאוד בחברה הישראלית. למרות זאת, מבחינות רבות עוד מתקיים קשר שתיקה חברתי נרחב סביבה. להלן כמה עובדות שיעזרו לנו להפריח כמה מהמיתוסים הנפוצים ביותר בנוגע לפגיעה מינית (מתוך אתר איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית):
  • אנס יכול להיות כל גבר ללא כל קשר למקצועו, רמת השכלתו, או מעמדו הסוציו-אקונומי. אנסים יכולים להיות אנשים משכילים, מוצלחים ובעלי מעמד.
  • רוב האנסים מנהלים חיי משפחה וחברה הנראים תקינים לחלוטין.
  • אי התנגדות אינה מביעה הסכמה.
  • כל אדם עלול להיפגע מינית, ללא כל קשר לגיל, מעמד, השכלה, מראה, דת או מוצא.
  • אונס איננו אקט ספונטאני, הוא בדרך כלל מתוכנן בקפידה ומראש.
  • רוב מקרי האונס מתרחשים בביתה/ו של הנפגע/ת או בביתו של התוקף.
  • אונס יכול להתרחש בכל מקום ובכל שעות היממה: בשעות היום כמו בשעות הלילה, בבית, בבי"ס, בעבודה או באוניברסיטה, כמו ברחוב, בחדרי מדרגות, במעלית או בטרמפ.
  • לבוש או התנהגות מסוימים של הקורבן אינם מהווים מניע לתקיפה מינית או אונס. המניע לתקיפה הוא רצון התוקף לשלוט בקרבן.
  • תלונות שווא מהוות שיעור זעום מן התלונות על פגיעה מינית, ודומה לשיעור תלונות השווא על פשעים אחרים.