A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

רשימת הועדות להפסקת היריון

דלת פתוחה הקרובה אליך

רשימת הועדות להפסקת היריון

ברוב בתי החולים בארץ מתקיימות ועדות להפסקת הריון.
בכל בית חולים ההתנהלות היא שונה.
להלן רשימת הועדות להפסקת הריון בבתי החולים  על מנת שתוכלי להחליט היכן לעבור את הפסקת ההריון.