A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

צמיחה לגובה

דלת פתוחה הקרובה אליך

צמיחה לגובה

צמיחה לגובה אצל נערות
הצמיחה לגובה מתחילה במקביל לתחילת גדילת השדיים. מהנצת השדיים עד הופעת הווסת תחלפנה 2 – 2.5 שנים שבמהלכן רוב הגדילה תתרחש. עם זאת, כשנתיים עד סיום ההתבגרות ייתכן ויוסיפו עוד 6 ס"מ בממוצע לגובה הסופי
.

צמיחה לגובה אצל נערים
תהליך הצמיחה לגובה מתחיל להתרחש כשנה מתחילת תהליך ההבשלה המינית. הגדילה המואצת נמשכת כ3 - 4 שנים. בשיא תאוצת הגדילה יכולה להיות תוספת גובה של עד 12 ס"מ בשנה. בנערים שהתבגרותם מתחילה מאוחר יחסית, הגדילה לגובה יכולה להמשיך אפילו עד גיל עשרים למרות שבשנים האלה הגדילה אטית וכמעט אינה מורגשת.