A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

חינוך למיניות - לימודי תעודה

דלת פתוחה הקרובה אליך

חינוך למיניות - לימודי תעודה

תכנית ההכשרה ללימודי תעודה בחינוךלמיניות האדם לשנת תשע"ט תיפתח באוקטובר 2018 בתל אביב, חיפה ובאר שבע.
ההרשמה ללימודים תיפתח לאחר חג
הפסח.

ניתן ללמוד ביום אחד במהלך שנתיים או יומיים בשנה אחת.

תכנית הלימודים "חינוך למיניות" היא התכנית המקיפה והמקצועית ביותר בישראל להכשרת מנחי/ות קבוצות המתמחים/ות בנושא מיניות האדם. התכנית מיועדת לא/נשי מקצוע בתחומי החינוך, הטיפול ומדעי החברה, בעלי/ות תואר ראשון לפחות. לבוגרי/ות התכנית תוענק תעודת הסמכה בהנחיית קבוצות במיניות האדם.

לחוברת הקורס לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

להרשמה

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330    sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331    training@opendoor.org.il

פקס: 03-5102589