A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

חינוך למיניות - לימודי תעודה

דלת פתוחה הקרובה אליך

חינוך למיניות - לימודי תעודה

תכנית הלימודים "חינוך למיניות" היא התכנית המקיפה והמקצועית ביותר בישראל להכשרת מנחי/ות קבוצות המתמחים/ות בנושא מיניות האדם. התכנית מיועדת לא/נשי מקצוע בתחומי החינוך, הטיפול ומדעי החברה, בעלי/ות תואר ראשון לפחות. לבוגרי/ות התכניות תוענק תעודת הסמכה בהנחיית קבוצות במיניות האדם.

יעדי התכנית:

א.  להפוך את המשתלמים/ות לא/נשי מקצוע בנושאים הקשורים למיניות בריאה ולתת בידיהם כלים וידע שיאפשרו שיח פתוח בנושא עם קהל היעד שלהם

ב.   להעצים את המשתלמים/ות ולהביאם/ן לראייה רחבה ושונה של נושא המיניות

ג.    לפתח את היכולות והמיומנויות של איש/אשת המקצוע לדבר את הנושא ולאתר סוגיות ובעיות בתחום המיני 

הזדמנות לשדרוג מקצועי ומקור פרנסה נוסף

התכנית מוכרת לגמול

שנת הלימודים (בת שני סמסטרים) מתחילה בחודש אוקטובר, לפי לוח שנה אקדמי.

ההרשמה ללימודים מתחילה בחודש אפריל.

מקום בתכנית יובטח רק למי ששילם את דמי ההרשמה.


תכנית הלימודים:

חטיבה עיונית:     היבטים פסיכולוגיים, חברתיים, תרבותיים ופיסיולוגיים של מיניות האדם – 112 שעות (שנה א')

                          הכשרת מנחים לקבוצות בחינוך מיני – 56 שעות (שנה ב')

                          פיתוח תכניות להנחיית קבוצות בנושא מיניות האדם – 56 שעות (שנה ב')

חטיבה מעשית:   סופרוויז'ן (הדרכה) – 28 שעות

                          פרקטיקום – 48 שעות

 

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il

פקס 03-5102589