A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

יום הכשרה לארגונים/מקומות עבודה: מניעה וטיפול בהטרדה מינית

דלת פתוחה הקרובה אליך

יום הכשרה לארגונים/מקומות עבודה: מניעה וטיפול בהטרדה מינית

מטרת יום ההכשרה: היכרות עם החוק למניעת הטרדה מינית ודרכי טיפול במקומות עבודה

דרכי הוראה: הרצאות, סדנאות, עבודה על עמדות

קהל היעד: א. נאמני מקום העבודה לנושא מניעת הטרדה מינית

                  ב. עובדים

מקום ההכשרה: משרדי "דלת פתוחה" – האגודה הישראלית לתכנון המשפחה ברח' שונצינו 16 בתל-אביב

הנושאים ביום ההכשרה:

¨      תלונות על הטרדה מינית – מה עושים , איך מטפלים

¨      הכרת החוק למניעת הטרה מינית על כל סעיפיו

¨      חובות הארגון – כיצד עליו לפעול ולהתנהג על פי הנחיית החוק

¨      פסיקות רלוונטיות ופסקי דין חשובים

¨      תפקיד הממונה בתוך הארגון

¨      התמודדות עם תלונות שווא

¨      איך יוצרים תרבות ארגונית המקנה ביטחון ונינוחות לעובד

¨      ניתוח מקרי בוחן וסימולציות

¨      פיתוח מיומנויות סיוע והקשבה.

למסיימי יום ההכשרה תינתן ערכה ובה חומרים להרחבת הידע וחומרים לפרסום/תלייה במקומות העבודה

מועדי יום ההכשרה: ייקבע עם הארגון המזמין

מנחי הקורס: אנשי מקצוע מומחים בעבודה קבוצתית בנושאים של מיניות האדם

מספר משתתפים: עד 25 בקבוצה

מסגרת הקורס:8 שעות אקדמיות

 * אפשרות לארוחת צהריים קלה

לפרטים ולהרשמה:

ספי כהן –  ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il