A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

סדנאות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה

דלת פתוחה הקרובה אליך

סדנאות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה

החזון שלנו

אנו רואות את החברה על כל גווניה כחברה שבה כל משפחה ופרט נהנים מבריאות טובה ומאיכות חיים, ללא תלות במקורם האתני, הדתי או התרבותי; חברה המגנה על ערכי השוויון בין המינים ועל זכויות האדם הכוללות את הזכויות למיניות בריאה; חברה שבה כל אדם רשאי לקבל החלטות במודע ובאופן חופשי, תוך נגישות שווה לחינוך ולשירותים איכותיים בכל הנוגע למיניות בריאה.

 

רציונל

האגודה הישראלית לתכנון המשפחה היא עתירת ניסיון בעבודה עם מתבגרים. התכניות שלנו עבור בני נוער הן תכניות ייחודיות, ואין להן מקבילה או תחליף בשירותים אחרים. מניסיוננו הרב בעבודה עם צעירים וצעירות נמצאנו למדות, כי שימוש נכון ומקצועי בשפת המיניות מצמיח תהליך של בניית מודעות עצמית ויכולת  התמודדות עם קשיים ופתרון בעיות.

מזה שנים רבות "דלת פתוחה" – האגודה הישראלית לתכנון המשפחה מפעילה תכניות העצמה למתבגרים/ות בכלל ולמתבגרים/ות מאוכלוסיות מוחלשות שונות (מתבגרים/ות עולים/ות, מתבגרים/ות בסיכון ועוד).

11 מרכזי "דלת פתוחה" ברחבי הארץ הם כתובת למתבגרים/ות המתמודדים עם המצוקה האישית שלהם ומספקים ייעוץ וטיפול קצר מועד. הייעוץ ניתן בנושאים הקשורים בגיל ההתבגרות: התפתחות גופנית של בנים ושל בנות, התפתחות רגשית, דימוי עצמי ודימוי גוף, יחסי מתבגרים-הורים, חיזור, אהבה, פרידה מבן הזוג, יחסי מין, חשש להריון, הריון לא רצוי, אמצעי מניעה, מחלות מין, נטייה מינית וזהות מינית.

מפניות אלו אנו למדות על הסוגיות המרכזיות המעסיקות בני נוער כיום. הידע הזה, הנצבר ב"דלת פתוחה", משמש אותנו בבניית תכניות ההכשרה והסדנאות.

 

כל הסדנאות נבנות על פי דרישות וצרכי המזמין ומותאמות לגיל ולמסגרת שבה הסדנה מועברת.

 

לחוברת הסדנאות

 

ספי כהן – ראש מערך הכשרה וקהילה

03-7714330     sefi@opendoor.org.il

מערך הכשרה וקהילה

03-7714331     training@opendoor.org.il