A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

החזון שלנו

דלת פתוחה הקרובה אליך

החזון שלנו

מטרות הארגון:

1. קידום התנהגות מינית בריאה ואחראית בקרב כל האוכלוסייה בארץ בגילאים השונים, בתרבויות השונות ובמסגרות השונות הקשורות למשפחה ולקהילה

2. הרחבה ושיפור של שרותי הייעוץ והטיפול בתחומים אלה למען רווחת הפרט והמשפחה בקהילה

3. עיגון הזכויות המיניות כזכויות אדם בסיסיות

4. הכשרת אנשי מקצוע שיקדמו את מטרות הארגון ודאגה להמשך התפתחותם המקצועית

5. חינוך מיני והכנת מתבגרים/ות ובוגרים/ות צעירים/ות לחיים זוגיים ואינטימיים התורמים להשתלבות בריאה בחיים בכלל

6. הטמעת החינוך המיני במסגרת תכניות הלימוד השונות באמצעות הסברה ואספקת שירותי חינוך מיני, תוך התחשבות בצרכים התרבותיים והדתיים המגוונים באוכלוסייה

7. עידוד מחקר בכל התחומים הנוגעים לתכנון המשפחה ותוצאותיו

8. פעילות למען קידום חקיקה בנושאים אלו בצורה ישירה ובאמצעות תיאום בין גופים במדינה האחראים למתן שרותי תכנון המשפחה