A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

גינקולוגיה נגישה

דלת פתוחה הקרובה אליך

גינקולוגיה נגישה

 גינקולוגיה נגישה: קידום בריאות מינית בקרב צעירות עם נכות גופנית וחושית

דניאל הרדוף, עומר פורת, חגית נבון, ישראלה קמחי, רפי חרותי.

נשים עם נכויות גופניות וחושיות זקוקות למעקב ולייעוץ גינקולוגי באותה מידה כמו נשים ללא מגבלות גופניות. בדומה לנשים ללא נכות הן חשופות לסיכון בהדבקות במחלות המועברות ביחסי מין, ונמצאות בסיכון גבוה יותר להתעללות ולניצול מיני. נערות עם נכויות גופניות וחושיות חשופות פחות מנערות ללא מגבלות לחינוך לבריאות מינית, וזאת בין השאר בגלל התפיסה המוטעית של העדר צרכים מיניים וקיום יחסי מין בקרב בעלי נכויות. אנשי מקצוע מתחומי הבריאות נדרשים למיומנות בתקשורת עם צעירים בנושאים הקשורים למיניות, קל וחומר כשמדובר בנערות עם נכויות.

יתרה מזאת, נשים עם נכויות גופניות וחושיות לעיתים קרובות אינן מגיעות למעקב או לייעוץ גינקולוגי, בעקר בגלל קשיים בנגישות, העדר ציוד הולם, וצוות שאינו מיומן לעבודה עם בעלי נכויות.''רעות-דלת פתוחה'' הוקמה במטרה לתת מענה לצעירים עם נכויות גופניות וחושיות בתחום המיניות בהיבטים הגופניים, הרפואיים, הנפשיים, החברתיים והמשפחתיים. ההתערבויות נעשות במסגרת מרפאתית בה ניתנים ייעוצים וטיפולים פרטניים, משפחתיים וקבוצתיים. בנוסף, מתקיימים במסגרות קהילתיות מפגשים של אנשי צוות ''רעות-דלת פתוחה'' עם קבוצות של צעירים עם מגבלות דומות (לקויות ראיה, לקויות שמיעה, שיתוק מוחי), עם קבוצות הורים של צעירים אלו, ועם קבוצות של אנשי צוות המטפלים בצעירים עם נכויות גופניות וחושיות. הצוות כולל רופאים מתחומי רפואת מתבגרים, שיקום מיני וגינקולוגיה, פסיכולוג שיקומי, אחות שיקומית ועובדת סוציאלית.

במסגרת הראיון הרפואי בקבלה של צעירות הפונות ל''רעות - דלת פתוחה'' נערכת סקירה מערכתית הכוללת את המערכת הגינקולוגית. נבדקים הידע וההבנה של הצעירות הן לגבי המחזור וההיגיינה הנשית והן לגבי פעילות מינית ומניעת הריון ומחלות המועברות ביחסי מין. אם הפניה היא בתחום הגינקולוגי, או שהתייעצות גינקולוגית מתבקשת לאחר המפגש הרפואי בקבלה, מוזמנת הצעירה לבדיקה על ידי רופאת נשים שהתמחתה בתחום הנכות הגופנית. לרשות הרופאה והנבדקת נמצא כסא גינקולוגי ייחודי המותאם לצרכיה של הנבדקת עם המגבלה הגופנית.במהלך ארבע שנות הפעילות של רעות-דלת פתוחה, פנו לייעוץ כ- 1200 צעירים גילאי 12-35, מהם 57% צעירות.

הייעוצים הפרטניים היו לצעירים עם בעיות כגון cerebral palsy, spina bifida, neurofibromatosis, limb amputation, והסיבות השכיחות לפניה היו קשיים ביצירת קשרים זוגיים, חינוך מיני ותפקוד מיני, ניצול מיני והעדפה מינית. בין הצעירות שהיו מעל גיל 20 היו אחדות שהתנסו בקיום יחסי מין וכחלק מהייעוץ עברו גם בדיקה גינקולוגית על ידי רופאת הנשים. לא היו פניות ישירות לגבי בעיה רפואית בתחום הגינקולוגי. קידום הבריאות המינית של הצעירות הפונות לייעוץ ב"רעות - דלת פתוחה" הינו לכן כוללני: מתאפשרת בדיקה גינקולוגית בתנאים אופטימליים על ידי רופאת נשים שהתמקצעה בתחום הנכות, ובמקביל מקבלת הצעירה ייעוץ והדרכה בנוגע להתנהגות מינית בריאה ובהתאם ליכולותיה.