A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

איברי המין של האישה והגבר

דלת פתוחה הקרובה אליך

איברי המין של האישה והגבר

איברי המין של נערים ונערות, נשים וגברים, הם שונים בין האחד לשני, כמו כל חלקי הגוף שלנו.
אין סיבה לחוש בושה לגבי מראה איבר המין, צורתו, השיער שיש עליו, הגודל של הפין או המבנה של הפות.
גם הריח של איברי המין אינו צריך להיות מקור לבושה. הגוף האנושי מפריש ריחות ונוזלים מכמה איברים וזה נורמלי וטבעי
.
הציורים בעמוד זה נועדו לתת לך מידע על מבנה הפות ומבנה הפין, גם כדי שתדע/י איך הגוף שלך בנוי וגם כדי שתדע/י איפה נעים באיבר המין ואיפה לא
.