A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

כנסים

דלת פתוחה הקרובה אליך

כנסים

"דלת פתוחה" יוזמת ומובילה כנסים בנושאים הקשורים למיניות בריאה ומיטיבה.
להלן פירוט הכנסים מאז שנת 2001:

4/6/2001 הכינוס הארצי הדו שנתי ה – 13 "מיניות, פוריות ותכון משפחה: דרכים להתמודדות באלף השלישי"

12/10/2004  יום עיון בנושא "אהבה מיוחדת במינה"  לרגל פתיחת "רעות" דלת פתוחה

2/4/2008 יום עיון בנושא  "אהבה עיוורת – אהבה רואה: מבט לעולמן האינטימי של עיוורים ולקויי ראייה"

18/3/2009 יום עיון בשיתוף החברה למתנ"סים, הסוכנות היהודית ופרויקט "אישה" בנושא "אניה לניה" – למען עצמנו: בני הקהילה האתיופית מובילית קליטת עליה מיטבית

23/9/2011 יום עיון בנושא  "שימוש באמצעי מניעה: אתכם לפני ואחרי"

3/4/2012 יום עיון בנושא  "מיניות נגישה לחברה הערבית"

21/10/2012 יום עיון משותף עם איט"ם – האגודה הישראלית לטיפול מיני "פורנוגרפיה ובני נוער: האם הדאגה מוצדקת?"

24/12/2012 יום עיון בנושא  "הורות ונכות – האתגר הכפול"

27/2/13 יום עיון בנושא  "מיניות ויצר נעורים: מבט עדכני ושיח על מיניות מתבגרים"

28/1/2014 יום עיון בנושא  "זיהוי והתמודדות עם ניצול מיני בקרב בני נוער"  והקרנת הסרט שש פעמים

13/5/2014 יום עיון משותוף של "דלת פתוחה", "לדעת לבחור נכון", "שק"ל", "נשים לגופן" ומכון ליברמן בנושא  "מעורב ירושלמי: חינוך למיניות בריאה במבט רב תרבותי"