A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

מערכת יחסים מיטיבה

דלת פתוחה הקרובה אליך

מערכת יחסים מיטיבה

 ממה מורכבת מערכת יחסים מיטיבה?

כבוד הדדי - המשמעות של כבוד הדדי היא התנהגות המראה הערכה כלפי בת/בן הזוג שלך. הקשבה לרעיונות של בן/בת הזוג שלך, גם אם הם שונים משלך, היא דרך אחת להראות שיש ביניכם/ן כבוד, וזה כמובן הולך לשני הכיוונים, מה שהופך את זה לכבוד הדדי.

כנות, פתיחות ותקשורת - המשמעות של כנות, פתיחות ותקשורת היא שלאורך כל מערכת היחסים אתם מדברים אחד/אחת עם השני/ה על מה שמפריע לכם/ן, מה אתם/ן רוצים/ות, ללא חשש לביקורת או שיפוטיות מהצד השני.

אמון – היכולת לבטוח אחד/אחת בשני/ה ולהאמין למה שנאמר בקשר. לסמוך אחד/ה על השני/ה גם כשאתם/ן לא נמצאים/ות יחד ולדעת שלא תפגעו זה בזו/זה.

אחריות - משמעותה של אחריות היא שבן/בת הזוג שלך יכול/ה לסמוך עליך בכך שתרצי/ה בטובתו/ה. למשל, לא לעשות מעשה שעלול לסכן את בן/בת הזוג שלך כמו לסכן אותו/ה בהידבקות במחלות המועברות ע"י מגע מיני או שכנוע לקיים יחסי מין.