A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

מערכת יחסים פוגענית

דלת פתוחה הקרובה אליך

מערכת יחסים פוגענית

 מהי מערכת יחסים פוגענית?

מערכת יחסים פוגענית מכילה בתוכה היבטים שונים של אלימות מכל סוג שהיא. אלימות באה לידי ביטוי כאשר אדם משתמש בכוח שלו כדי לשלוט על בן/בת הזוג שלו. אלימות יכולה להיות פיסית או רגשית. למשל:

  • קנאה
  • חוסר אמון
  • חוסר כבוד לזכות לפרטיות של בן/בת הזוג
  • אחד מבני הזוג תמיד עושה את מה שבן הזוג השני רוצה מחשש של מה שעלול לקרות אם לא יסכימו לעשות את מה שהם רוצים
  • אלימות פיסית
  • אלימות מינית – מהפעלת לחץ וכפיית מגע מיני ועד אונס

לפעמים במערכת יחסים פוגענית, הפוגע/ת ת/יתנצל ות/יעניק יחס מיוחד לבת/בן הזוג שלו כמו קניית מתנה. בדרך כלל האלימות תחזור. אם את/ה במערכת יחסים שיש בה את ההיבטים הכתובים למעלה, חשוב שתספר/י למישהו. 
שתפ/י אדם מבוגר שאת/ה סומכ/ת עליו כמו הורה, יועצת, מדריכה או מורה.