A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחהדלת פתוחה - האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

ippf@opendoor.org.ilטל:03-510-1511פקס:03-510-2589

האם אני במערכת יחסים פוגענית?

דלת פתוחה הקרובה אליך

האם אני במערכת יחסים פוגענית?

נורות אדומות במערכת יחסים פוגענית
אם את/ה עונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות, יכול להיות שאת/ה נמצא/ת
במערכת יחסים פוגענית או שהקשר עלול להפוך לפוגעני
:

 • האם את/ה מרגיש/ה במתח כשאת/ה בחברתו/ה?
 • האם את/ה צריכ/ה להיות זהיר/ה ולשלוט בהתנהגותך כדי להימנע מכעסו/ה?
 • האם את/ה מרגיש/ה שהוא/היא לוחצ/ת עליך לגבי יחסי מין?
 • האם את/ה חושש/ת לבטא חוסר הסכמה ביניכם?
 • האם הוא/היא מותח/ת עלייך ביקורת, או משפיל/ה אותך בנוכחות אחרים?
 • האם הוא/היא כל הזמן בודק/ת ומתחקר/ת אותך לגבי מעשייך בלעדיו/ה?
 • האם הוא/היא נוהג/ת להאשים אותך שלא בצדק לגבי יחסים עם בחורים/ות אחרים/ות? 
 • האם הוא/היא אומר/ת לך שאם את/ה תשתני הוא/היא לא ת/יפגע בך?
 • האם הוא/היא מונע/ת ממך להיפגש עם חברים/ות או משפחה?
 • האם הוא/היא גורמ/ת לך להרגיש שאת/ה טועה, שאת/ה טיפש/ה או משוגע/ת?
 • האם הוא/היא גרמ/ה לך לפחד על ידי איומים או התנהגות אלימה?
 • האם את/ה מרבה לעשות דברים כדי שהוא/היא ת/יהיה מרוצה ולא כדי שאת/ה תהיי/ה מרוצה?
 • האם הוא/היא מונע/ת ממך לצאת או לעשות דברים שאת/ה רוצה לעשות?
 • האם את/ה מרגישה שאיתו/ה, שום דבר שאת/ה עושה לא מספיק טוב?
 • האם הוא/היא אומר/ה שהוא ת/יפגע בעצמו/ה אם תיפרדו?
 • האם הוא/היא מתרצ/ת את ההתנהגות האלימה שלו/ה בכך שאיבד/ה שליטה, או שהוא/היא טוענ/ת שזה היה בצחוק?

אולי ענית בחיוב על כמה מהשאלות, ובכל זאת את/ה חושב/ת ש"זה לא כל-כך נורא". אבל להרגיש מפוחד/ת, מושפל/ת או נשלט/ת זה לא מה שצריך להרגיש במערכת יחסים טובה. את/ה צריכ/ה להרגיש נאהב/ת, מוערכ/ת וחופשי/ת להיות את/ה עצמך. רגשותייך וביטחונך חשובים.