A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationفتح الباب - الجمعية الإسرائيلية لتنظيم الأسرةفتح الباب - الجمعية الإسرائيلية لتنظيم الأسرة

ippf@opendoor.org.ilالهاتف:03-510-1511الفاكس:03-510-2589

اجندة الباب المفتوح

الباب المفتوح القريب منك

اجندة الباب المفتوح

אמנת שירות"דלת פתוחה"


 

אנו מאמינים :

אנו מאמיניםכי הזכות למימוש המיניות נכללת בזכות היסוד של הפרט להיות בריא.

אנו מאמיניםכי השילוב של מידע אמין ביחד עם הנגישות לאמצעי מניעה סוללים את הדרך למיניות בריאה.

אנו מאמיניםכי קשיים ומשברים בגיל ההתבגרות ניתנים לפתרון המאפשר המשך החיים בכוחות מחוזקים.

אנו מתחייבים:


אנו מתחייביםלהקשיב לכם ללא שיפוטיות ולקבל אתכם ללא תנאי.

אנו מתחייביםלשמור על סודיות המידע שתמסרו לנו, במסגרת החוק.

אנו מתחייביםלהציע לכם מידע מקיף, אמין, מקצועי ועדכני בגובה העיניים וללא תשלום.

אנו מתחייביםלהדריך אתכם מתוך כבוד לתרבותכם.

אנו מתחייביםללוות אתכם לכל אורך גיל ההתבגרות והנעורים.

אנו מתחייביםלאפשר את זמינות המידע והייעוץ באינטרנט ובטלפון בכל ימות השבוע, ולהשקיע כל מאמץ לפתיחת מרכזי "דלת פתוחה" נוספים בכל רחבי הארץ.

אנו פתוחיםלהצעותיכם ובקשותיכם לשיפור השירות.