A Member Association of IPPF - International Planned Parenthood Federationفتح الباب - الجمعية الإسرائيلية لتنظيم الأسرةفتح الباب - الجمعية الإسرائيلية لتنظيم الأسرة

ippf@opendoor.org.ilالهاتف:03-510-1511الفاكس:03-510-2589

لجنة توجيه مهنية

الباب المفتوح القريب منك

لجنة توجيه مهنية

פרופ'' אהרנפלד מלי-  ראש החוג לסיעוד באוניברסיטת ת"א, משמשת כיו"ר ועדת מחקר ארצית של הסתדרות האחים והאחיות. חברת מועצה לשעבר.

רות אלון- מיסדת ומנהלת עד שנת 2000 את נטויז''ן. חברה בועד המנהל והועדה לפתוח אקדמי בטכניון, בחיפה.

עו"ד אלעד נעמה - L.L.B  הפקולטה למשפטים ו- B.A  לספרות אנגלית. עורכת דין בתחום האזרחי. חברת מערכת כתב העת "פלילים" וזוכת מלגת אברט להתמחות בארגון לשינוי חברתי.

פרופ'' ארהרד רחל- חברת סגל בכירה בבי"ס לחנוך באונ'' ת"א, ראש היחידה למחקר ופתוח של השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך (שפ"י). סגן נשיא אגודת היועצים הבינלאומית, חברת הנהלה ויו"ר האגודה בשנים 2006-2007.

בן-צבי תרצה-MA   בבריאות הציבור- אחות, מפקחת נפתית במשרד הבריאות (בפנסיה). רכזת ארגונית ארצית של רשת  ה"דלת הפתוחה" (בהתנדבות), חברת הנהלה לשעבר.

ברונר גילה, MPH MSW -  מנהלת השרות הסקסולוגי במרכז לרפואה מינית שיבא, תל השומר.
סקסולוגית מוסמכת, חברת הנהלה באיט"ם. לשעבר חברת הנהלה באגודה.

ד"ר ברוש אילנה- מרצה וחוקרת במכללה להוראה סמינר הקיבוצים, למדה את כל תאריה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב. התמחויותיה בהוראה כוללים מתודולוגיה מחקרית ומספר תחומים סוציולוגיים, וכן סמינריון על היבטים שונים של תכנון משפחה וסדנאות בחינוך מיני. בשנים האחרונות עוסקת במחקר על עמדות וידע בחינוך מיני של סטודנטים להוראה.

ברנע חוה- עמדה בראש היחידה לחינוך מיני וחינוך לחיי משפחה  שפ"י, משרד החינוך מ- 2004- 1990. מוסמכת מטעם האונ'' של מרלינד בארה"ב בייעוץ חינוכי. חברת מועצה לשעבר.

ד"ר גוטמן נורית  - התמחות בנושאי בריאות ותקשרות ושיתוף הציבור. מרצה בכירה בחוג לתקשורת וראש התכנית לשיווק חברתי שיתופי, בית הספר לתקשורת אונ'' תל-אביב.

גלעדי יהודית - M.A- בייעוץ חינוכי, מנהלת בית ספר, מרפאה באומנויות. מטפלת מינית וזוגית- סקסולוגית, פסיכוטרפיה, עובדת בביח"ח איכלוב מח'' נשים ופרקינסון כמטפלת זוגית ומינית.
 
דנאי רחל- MA  במדיניות צבורית. עובדת בכירה, לשעבר, במשרד מבקר המדינה. לשעבר, ממונה על הבקורת בעיריית ת"א-יפו וחברות עירוניות.

דר וקסלר שרגא  - רופא נשים בכיר,מנתח ורוֹפֵא מְיַלֵּד. מנהל "שער" מכון לבריאות האשה, מנחה סדנאות, בעל אתרwww.genicolog.net.