top of page

דרוש/ה מנכ"ל/ית

הגדרת התפקיד:


גיבוש מדיניות, מטרות ומגמות התפתחות, הגדרת כיוונים אסטרטגיים לעמותה, הנגזרים מהחזון, ואשר יכללו תוכנית עבודה מפורטת, מתוקצבת ומאוזנת, מותאמת למדיניות הגוף הבין לאומי אליו קשורה העמותה ולמדיניות המותווית על ידי הוועד המנהל. זאת תחת הפעלת תוכנית בקרה ומדידת הפעילות השוטפת; ניהול ישיר ועקיף של צוות העובדות/ים והמתנדבות/ים בעמותה; ייצוג בפני רשויות המדינה, הכנסת, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, וניהול קשר קבוע עם הארגון הבין לאומי, IPPF , על כל המשתמע מכך; יצירת שותפויות עם גורמים ממשלתיים, רשויות מקומיות וארגוני החברה האזרחית; פיתוח וניהול יחידת רווח עצמאית המושתתת על ליבת העשייה והפעילות המקצועית של הארגון.

כישורים פורמליים:

 • תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר

 • ניסיון ניהולי רלוונטי של 5 שנים לפחות

 • ניסיון בניהול תקציב של 5 מל"ש לפחות

 • ניסיון בעבודה מול גופים ממשלתיים וציבוריים

 • ניסיון מוכח בפיתוח משאבים

 • שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית

 

כישורים אישיים רצויים:

 • יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים

 • יכולת יזום והנעת מהלכים

 • יכולת בנית קשרים אישיים ושימורם לאורך זמן

 • יכולת ניהול משא ומתן

 • ידע בניהול פרויקטים ותקציבים

 • יכולת שיווקית מוכחת

 

את המועמדות יש לשלוח לוועדת האיתור לכתובת ippf@opendoor.org.il

לא יאוחר מה- 28.07.21. סודיות מוחלטת, רק פניות מתאימות תענינה.

יש לציין בנושא: לתפקיד מנכ"ל/ית.

bottom of page