top of page

החזון שלנו

"דלת פתוחה"

תהווה בית פיזי ווירטואלי, פתוח, נגיש, חיובי וקשוב בתחומי המיניות הבריאה, בדגש על הצרכים היחודיים של בני נוער וצעירים.

"דלת פתוחה"

תהיה הגוף המוביל בשמירה ובמאבק על זכויות האדם לבריאות מינית ולהנגשת שירותים איכותיים בתחום זה, ללא אפליה על בסיס מין, דת, גיל, אתניות, אזרחות או מוגבלות. "דלת פתוחה" מובילה את המדיניות ברמה המקומית, הלאומית והעולמית להנגשת שירותי בריאות מינית למתבגרים ולצעירים ולהכרה באחת מזכויות האדם הבסיסיות: הזכות לבריאות מינית - Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).

"דלת פתוחה"

תנהיג את השיח הציבורי - חברתי על מיניות בריאה בישראל, תוך פיתוח ידע מקצועי עדכני בתחום.

bottom of page