top of page

מדבקה למניעת היריון

המדבקה למניעת הריון נקראת אוורה, והיא מדבקה המפרישה הורמונים כמו בגלולות המשולבות למניעת הריון, המודבקת על העור באזור יבש ונקי בגוף. 

אופן השימוש:

כל 7 ימים (במשך 21 יום) מחליפות את המדבקה, כלומר מחליפות שלוש מדבקות בחודש. לאחר 21 יום, עושות הפסקה של 7 ימים שבמהלכן האישה מקבלת דימום חודשי. לאחר שבוע ההפסקה, היא מדביקה מדבקה חדשה.

 

אופן פעולת המדבקה ותופעות הלוואי דומים לאלה של גלולות למניעת הריון.

ניתן לרכוש רק במרשם של רופא/ה.

bottom of page