התקן תוך רחמי

ישנם שני סוגים של התקן תוך רחמי:

התקן תוך רחמי הורמונאלי והתקן תוך רחמי לא הורמונאלי.

 

התקן תוך רחמי הורמונאלי:

התקן תוך רחמי הינו מתקן קטן המוחדר ע"י רופא/ת נשים לתוך חלל הרחם וכך קטן הסיכוי שביצית מופרית תשתרש בדופן הרחם. ההתקן מפריש את הורמון הפרוגסטרון כדי לסייע במניעת הריון. ההתקן הוא אמצעי מניעה הפיך לטווח ארוך ויעילותו גבוהה ביותר.

בניגוד לדעה הרווחת, גם נערה יכולה להשתמש בהתקן תוך רחמי בהתייעצות עם רופא/ה.

בארץ ישנם שני סוגי התeנים הורמונאליים: מירנה וג'אנס. התקן ג'אנס הוא התקן חדש המיועד לנערות וצעירות.

 

התקן תוך רחמי לא הורמונאלי:

התקן תוך רחמי הינו מתקן קטן המוחדר ע"י רופא/ת נשים לתוך חלל הרחם וכך קטן הסיכוי שביצית מופרית תשתרש בדופן הרחם. ההתקן הוא אמצעי מניעה הפיך לטווח ארוך ויעילותו גבוהה ביותר. בניגוד לדעה הרווחת, גם נערה יכולה להשתמש בהתקן תוך רחמי בהתייעצות עם רופא/ה.

לסרטון הסבר על שימוש בהתקן תוך רחמי