top of page

סדנאות חינוכיות בקהילה

חינוך למיניות בריאה הוא מאבני היסוד של "דלת פתוחה" והוא כולל בתוכו מתן מידע אמין ומהימן, מתן מיומנויות וכישורי חיים ובירור עמדות בנוגע למיניות במובן הרחב שלה. "דלת פתוחה" מאמינה בזכותם של בני נוער לידע מיני, בהתאמה גילאית, ומתוך תפיסה של זכויות אדם ושוויון מגדרי. 

דלת פתוחה הינה תכנית מאושרת על ידי משרד החינוך שמספרה 978 ונמצאת במסלול הכחול בספר התכניות החינוכיות, והיא עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם היחידה למיניות ופגיעה מינית בשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך, עם המשרד לשירותים חברתיים, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד הבטחון והמשרד לבטחון פנים.

המנחות והמנחים שלנו עברו הכשרה מקיפה במסלול הייחודי של דלת פתוחה. תכנית ההסמכה שלנו מוכרת ברמה הבינ"ל ובעלת תו תקן של ה - IPPF ועל כן המקצועיות הגבוהה שלהן/ם.

 

במסגרת העבודה החינוכית של דלת פתוחה בקהילה, אנו פועלים ופועלות בעשרות אלפי מוסדות בכל רחבי הארץ: בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, בתים חמים, פנימיות, מסגרות לנוער בסיכון, מועדוני נוער, הוסטלים, בסיסי צה"ל, מרכזי קליטה, מרכזים קהילתיים, קבוצות הורים, ועוד.

 

ניתן להזמין מפגש בודד או סדרת מפגשים, כאשר כל מפגש נבנה בהתאמה ייחודית למוסד המזמין. המפגשים מותאמים תרבותית ושפתית, לקהלי יעד שונים. 

נושאי הסדנאות לנוער ולצעירים:

 • גיל ההתבגרות

 • הגוף המשתנה

 • חברות וזוגיות

 • תפקידי מגדר ושוויון מגדרי

 • גלישה בטוחה ברשת

 • חיזור וגבולות

 • אמצעי מניעה

 • מחלות המועברות במגע מיני

 • זוגיות בריאה

 • הסכמה חופשית

 • דימוי גוף

 • קצב התקדמות מינית בקשר

 • התנהגות מינית ברשת כולל שימוש בפורנוגרפיה

 • מיניות ולחץ חברתי

 • מיניות ואלכוהול

נושאי הסדנאות להורים:

 • תקשורת מתבגרים הורים סביב גיל ההתבגרות

 • בירור עמדות וחסמים אישיים

 • מתן מיומנויות תקשורת

 • ההורה כמודל חיקוי וכגורם משמעותי בהתבגרות המינית של הנער/ה

 • התמודדות מול המרחב הפורנוגרפי

 • קבוצות אמהות ובנות מצווה

 

נושאי הסדנאות לא/נשי מקצוע:

 • בירור עמדות וחסמים אישיים

 • מבט עדכני על מיניות בגיל ההתבגרות

 • תפקיד הצוות המקצועי בשיח על מיניות

 • מיומנויות התערבות סביב מיניות

 • החוק בישראל וחובת דיווח

 • בניית תכנית התערבות בנושא מיניות

 • אופני הפחתת נזקים בקרב נעור קצה בהקשר של מיניות

 

להזמנת סדנאות ולפרטים נוספים:

03-7714331

education@opendoor.org.il

bottom of page