top of page

הריון

מפגש מיני בין זכר לנקבה עשוי להוביל למפגש בין זרע לביצית וכך לכניסה להריון (הריון מתוכנן\לא מתוכנן). במידה ואין רצון להיכנס להריון, חשוב להשתמש באמצעי מניעה המסייעים לצמצם את הסיכוי לכניסה להריון לא מתוכנן.
bottom of page