top of page

תוכנית ההכשרה של דלת פתוחה:
תעודת הסמכה בחינוך למיניות בריאה (CSE)

דלת פתוחה' מומחית בהכשרת אנשי ונשות מקצוע בתחום מיניות בריאה יותר מעשרים שנה והסמיכה בתוכניותיה אלפי בוגרים ובוגרות.

 • התכנית היחידה בארץ עם תו תקן של הארגון העולמי לתכנון המשפחה: International Planned Parenthood Federation - IPPF

 • התכנית משלבת תיאוריה אקדמית, חיבור לעשייה של הארגון בשטח וניסיון רחב במיניות האנושית

 • מקנה ידע, כלים וטכניקות פרקטיות בהנחיית קבוצות

 • מעניקה התנסות מעשית בשדה בליווי סופרויז'ן

 • מועברת ומלווה על ידי מיטב המרצים והמרצות בתחום

מטרת התוכנית ללימודי הסמכה והכשרה

הכשרת א/נשי מקצוע לחנך ולהנחות סדנאות בנושאי מיניות בריאה תוך פיתוח ידע מקצועי עדכני, שיתרום לשיח הציבורי-חברתי על מיניות בריאה בישראל, ושמירה על זכויות האדם לבריאות מינית, לחינוך מיני והנגשת שירותים איכותיים בתחום זה.

קהל יעד ללימודי התוכנית

בוגרי ובוגרות תואר ראשון לפחות במקצועות: חינוך והוראה, ייעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ומקצועות טיפול נוספים, בריאות (סיעוד, רפואה, פרא רפואי), מגדר ומדעי החברה

ניצן מזורסקי, יועצת חינוכית, ביה"ס הדמוקרטי קהילה:

“הקורס שינה לי את החיים, גרם לי להבין שמין הוא חלק בלתי נפרד מחיי היומיום בכלל
ומהשיח היומיומי עם בני ובנות נוער בפרט.”

תוכנית הלימודים

בשנים האחרונות, בעקבות התפתחויות טכנולוגיות, ושינוי תפיסות חברתיות עולה צורך חזק וברור בחינוך מקצועי למיניות בריאה בקרב תלמידי חטיבת הביניים והתיכון. שנים אלה מהוות שלב התפתחותי קריטי ובעל חשיבות מכרעת בעיצוב זהותם של בני הנוער כאנשים בוגרים ובריאים בהמשך חייהם. סדנאות דלת פתוחה לחינוך לבריאות מינית מועברות לילדים, נוער וצעירים, בגישה ההוליסטית CSE) Comprehensive Sex Education) במסגרתה מונגש לצעירים מידע אמין ומהימן, המותאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של קבוצת היעד.

הכשרה מעשית

ההתנסות המעשית, המסכמת את תהליך ההכשרה מורכבת משני חלקים:

1. על הסטודנט/ית להעביר 10 מפגשי סדנא, מתוכם לפחות חמישה בקבוצה תהליכית.

2. במקביל להנחיה בשטח (פרקטיקום) תינתן הדרכה מקצועית ע"י נשות מקצוע מובילות בתחום.

בסיום ההכשרה המעשית, לצד הגשת מסמכי הסיום של המשתלמ/ת, תינתן המלצה של המדריכ/ה בהתאם לקריטריונים מוגדרים. זאת כתנאי לקבלת תעודת הסמכה "בחינוך למיניות בריאה".

3

קורס לימוד הנחיית קבוצות

112 שעות אקדמיות
למידה תאורטית, תוך התנסויות שונות במיומנויות הדרכה והנחיית קבוצות.

בין התכנים הנלמדים: 

 • תהליכים התפתחותיים בחוויית קבוצה

 • סוגי קבוצות

 • תיאוריות בעבודה קבוצתית

 • כלים בהעברת סדנאות בנושאי חינוך מיני

2

קורס היבטים ביולוגיים, סוציולוגים ופסיכולוגיים במיניות האנושית 

112 שעות אקדמיות

למידה תיאורטית של מבואות והיבטים שונים בעולם המיניות האנושית. במהלך הלימודים יינתנו הרצאות מגוונות על ידי מיטב המרצים והמרצות בתחום.

בין התכנים הנלמדים:

 • בדיקת עמדות אישיות, ערכים ורגשות בתחום המיניות

 • הכרת התיאוריות הפסיכולוגיות, הסוציולוגיות והפיזיולוגיות של המיניות

 • התפתחות מינית בגיל הרך, ילדות, גיל ההתבגרות ואמצע החיים

 • זהות ונטייה מינית

 • אלימות ופגיעה מינית

 • אמצעי מניעה והריון לא מתוכנן

 • מיניות בחברה רב תרבותית

1

לפרטים נוספים על תוכנית ההכשרה:

רוצה להשאיר פרטים?

תודה, ניצור איתך קשר ממש בקרוב!

bottom of page