top of page

אודות

"דלת פתוחה" - לקידום מיניות בריאה, היא הגורם המוביל בישראל בתחום של קידום הזכות למיניות בריאה וחינוך מיני איכותי ומהימן. דלת פתוחה הוקמה בשנת 1966 בשם "האגודה הישראלית לתכנון המשפחה" והפכה לעמותה רשומה בשנת 1984, במטרה לקדם חברה שבה כל משפחה ופרט נהנים/ות מבריאות טובה ומאיכות חיים, ללא תלות במקורם האתני, הדתי או התרבותי. חברה אשר מגינה על ערכי השוויון בין המינים ועל זכויות האדם, הכוללות בין היתר את הזכות למיניות בריאה, בה כל אדם רשאי לקבל החלטות במודע ובאופן חופשי, תוך נגישות שווה לחינוך ולשירותי בריאות איכותיים.

"דלת פתוחה" מייצגת בלעדית את התנועה הבין לאומית, ה - International Planned Parenthood Federation (IPPF), הפועלת למעלה מ-60 שנה בכ- 180 מדינות. "דלת פתוחה" מובילה את המדיניות ברמה המקומית, הלאומית והעולמית להנגשת שירותי בריאות מינית למתבגרים ולצעירים ולהכרה באחת מזכויות האדם הבסיסיות: 
הזכות לבריאות מינית - Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).

Our Mission

החזון שלנו

"דלת פתוחה" תנהיג את השיח הציבורי - חברתי על מיניות בריאה בישראל, תוך פיתוח ידע מקצועי עדכני בתחום.

"דלת פתוחה" תהיה הגוף המוביל בשמירה ובמאבק על זכויות האדם לבריאות מינית ולהנגשת שירותים איכותיים בתחום זה, ללא אפליה על בסיס מין, דת, גיל, אתניות, אזרחות או מוגבלות. 

"דלת פתוחה" תהווה בית פיזי ווירטואלי, פתוח, נגיש, חיובי וקשוב בתחומי המיניות הבריאה, בדגש על הצרכים היחודיים של בני נוער וצעירים.

רוצה להכיר אותנו באופן אישי?

bottom of page