top of page

נשיקה

כחלק ממגע מיני, ניתן לקיים מגע באמצעות נשיקות קצרות או ארוכות. הנשיקה יכולה להיות נשיקה בין שני פרטנרים.יות על השפתיים בלבד או לכלול גם מגע של הלשון וחקירת החלקים השונים בפה באמצעותה. כמו כן, הנשיקות יכולות להיות בחלקים נוספים בגוף כמו: צוואר, חזה, בטן, איברי מין ועוד.

יחד עם זאת, ישנן נשיקות שלא בהכרח ייתפסו כמיניות בתרבויות ובחברות מסוימות (לדוגמא: נשיקה על הלחי, על היד ואפילו בצידי הפה, על ידי חברים ובני משפחה).

bottom of page