top of page

תהליך ההפריה

כאמור, הריון נוצר מפגישה של ביצית ותא זרע. מקורה של הביצית בשחלות הנקבה, ואילו תא הזרע מגיע מאשכיו של הזכר. המפגש של שני אלו עשוי להתרחש במספר דרכים, ביניהן כניסה של פין לנרתיק בקיום יחסי מין; כניסה של נוזל זרע לנרתיק במהלך מגע מיני; הפריה חוץ גופית; או הזרעה.

בהפריה תוך גופית, הביצית והזרע נפגשים בחצוצרה בגופה של הנקבה. במצב זה, תא הזרע יחדור לתוך הביצית ויחל להתמזג לתוכה. בתוך הביצית והזרע נמצאים הכרומוזומים אשר נושאים את המטען הגנטי של הנקבה והזכר.

כאשר מיזוג זה מתרחש, מתקבלת ביצית מופרית, הנקראת גם זיגוטה. לאחר שלב זה הביצית המופרית מתחילה לבצע חלוקה לתאים וגדלה, בעודה נעה בתוך החצוצרה ועושה את דרכה לכיוון הרחם. תהליך זה לוקח מספר ימים במהלכו הביצית המופרית מתחילה להפוך לעובר. עם הגיעה לרחם ממשיכה הביצית המופרית להתפתח, ובמהלך זמן זה רירית הרחם בהשפעת ההורמונים השונים המופרשים, מכינה את עצמה לקליטת העובר. 

תוך ימים מהפריית הביצית העובר מתמקם בתוך רירית הרחם, ומתחיל תהליך ההשרשה, אשר מציין באופן פיזיולוגי את קיום ההריון. במהלך השבועות הבאים ימשיך העובר לגדול, ולפתח את כלל המערכות השונות עד ללידה שמהווה את סיום התהליך.

bottom of page