top of page

תרומות

עזרו לנו להשאיר את הדלת פתוחה!

התרומה תסייע לנו להמשיך בעשייה החשובה שלשמה הדלת הוקמה ועבורה היא פועלת במשך שנים - ייעוץ ללא עלות לבני ובנות נוער, צעירים והוריהם בנושאים הקשורים למיניות, סדנאות והרצאות בנושא חינוך מיני בבתי ספר ובמסגרות נוספות והכשרת א.נשי מקצוע לחינוך למיניות בריאה.

"דלת פתוחה" הינה עמותה ללא מטרות רווח המתקיימת ומוכרת על פי סעיף 46א לצרכי מס.

image.png

תרומה באמצעות צ'ק:

לפקודת "דלת פתוחה"

ת.ד. 57602

ת"א, 6158601

תרומה על ידי העברה בנקאית:

"דלת פתוחה" - ע"ר

בנק דיסקונט - סניף רוטשילד 100

מספר חשבון בנק: 1780443

חברות בעמותה מקנה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה והנחה בימי עיון של העמותה.

עלות חברות בעמותה: 150 ש"ח לשנה.

עלות לסטודנט/ית, חייל/ת, מתנדב/ת בעמותה: 75 ש"ח לשנה.

bottom of page